TÜİK – Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

SeçimlerTürkiye İstatistik Kurumu’nun web sitesinde “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” adında bir bölüm açılmış ve kayıtlı olduğunuz ikamet adresinin kontrolünü yapmanıza olanak sağlıyor.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince muhtarlıklarda askıya çıkarılan ikamet adres bilgilerinizi muhtarlığa gitmeden de kendiniz ve birlikte yaşadığınız diğer hane fertleri için oradan kontrol edebiliyorsunuz.

Muhtarlığa gitmeden kayıtlı olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. TÜİK web sitesine (http://www.tuik.gov.tr) girerek vatandaşlık numaranızı yazın, adres bilgilerinizi girin. Bazı adreslerdeki sokak isimleri ve kapı nolarını değiştirmişler, en son değişeni (apartmanın bilinen numarasından farklı olabilir) girerseniz çalışıyor.

TC Kimlik Numaranızı bilmiyorsanız, öğrenmek için buraya tıklayınız.

TC kimlik no girdikten sonra, İl, İlçe, Bucak/Köy/Mahalle, Cadde/Sokak, Dışkapı ve İçkapı bilgilerinizi seçmek için ise sitedeki devam düğmesine tıklıyorsunuz.

Kanal D‘nin ADNKS hakkındaki haberi:

[flashvideo filename=/wp-content/flvids/Kanal_D_Haber_ADNKS_Haberi.flv /]

ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) Nedir?

Kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNİS kayıtlarındaki TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir.

Bu Sistemin Eski Nüfus Sayımlarından Farkı Nedir?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımı değil, devamlı yapılacak güncellemeler ile yaşatılan modern bir veritabanıdır. Daha önce 10 yılda bir sokağa çıkma yasağı ile uygulanan nüfus sayımları artık yapılmayacaktır. Ayrıca bu sistemde TC Kimlik Numaralarına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt ya da kayıt olamama gibi riskler yoktur.

Sistem Nasıl Kurulacak?

1. Adres Standardı
Türkiye’deki en ücra köylerden şehir merkezlerine kadar bütün adresler belirlenen adres standardına göre düzenlenecektir. Bu standart ülkemizde yaşanan adres karmaşasına son verecektir.

2. “Ulusal Adres Veritabanı”nın Oluşturulması
Adresleri standartlaştıracak ve adres karmaşasına son verecek bu sistemin kurulması için öncelikle mahalle ayrıntısında tüm cadde, sokak ve binaların içkapı numaraları dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm adresler “Ulusal Adres Veritabanı”na kaydedilecektir.
Numaralama işlemini belediye sınırlarında belediyeler, bu sınırlar dışında kalan köy ve benzeri yerlerde il özel idareleri oluşturula standarda göre yapacaktır.

3. Nüfusun Tespiti
Numaralama çalışması tamamlanan yerlerde Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrolden sonra yerleşim yerlerinde (hanelerde) yaşayan bireylerin tespiti için alan uygulaması yapılacaktır.
Bu amaçla TÜİK personeli, belirlenen bir zaman diliminde numaralaması biten yerleşim yerindeki bütün adresleri ziyaret ederek, bireylerin TC Kimlik Numaralarını alacaktır.

4. Adres ile TC Kimlik Numaralarının Eşleştirilmesi
Ulusal Adres Veritabanında kayıtlı yerleşim yeri adresleri ile o adreslerde oturanların TC Kimlik Numaraları TÜİK tarafından üretilen bir program yoluyla eşleştirilecektir.

5. Askı Süreci ve Kontrol
Nüfus tespit çalışmasından sonra elde edilen bilgiler muhtarlıklarda askıya çıkartılacak ve yanlışlık, eksiklik ve benzeri gibi durumlar varsa düzeltilecektir.
Ayrıca kişiler kendilerine ait kimlik ve yerleşim yeri bilgilerini internet üzerinden de kontrol edebileceklerdir.

6. Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyruklular
Ülkemizde 6 aydan fazla kalacak yabancı uyruklu kişiler de ayrı bir form ile bu sisteme dahil edileceklerdir.

7. Yurtdışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadıkları ülke ve şehir düzeyinde yerleşim yeri bilgileri ile nüfus bilgileri için ayrı bir veritabanı oluşturulacaktır.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek? Nasıl Güncel Kalacak?

Sistem TÜİK tarafından kurulduktan sonra, işletilmesi ve güncel tutulması için İçişleri Bakanlığı’na devredilecektir.

1. Adres Kayıtlarının Güncellenmesi
Ulusal Adres Veritabanı belediyeler ve il özel idarelerince, yapı kullanma izin belgesi verilen binalar, yanan/yıkılan binalar, yapı ruhsatları, idari değişiklikler, mahalle veya sokak değişimleri, yeni mahalle, sokak kurulması gibi konuların sisteme girilmesiyle güncel tutulacaktır.

2. MERNİS Kayıtlarının Güncellenmesi
MERNİS kayıtlarındaki kişilerin adres ve kimlik bilgileri de

 • Nüfus Müdürlükleri
 • Muhtarlıklar
 • Yerleşim yeri ile ilgili hizmet alınan kamu kuruluşları

tarafından doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yerleşim yeri değişikliği gibi değişikliklerin sisteme girilmesi ile güncel tutulacaktır.

Yeni Sistemin Faydaları Neler?

1. Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı
Adres standardı getirileceği için adres karmaşası sona erecek ve belediye, posta, telefon, elektrik ve benzeri gibi hizmetlerin yürütülmesi kolaylaşacak, bu sistem ilgili kamu kurumlarının da paylaşımına açılacağından kamuda zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır.

2. Güncel Bilgi İhtiyacının Karşılanması
Daha önce 10 yılda bir gerçekleşen nüfus sayımlarından farklı olarak sistem her an güncel kalacağından, nüfusa bağlı olarak yapılan idari işlemlerin yürütülmesinde sağlıklı, güncel ve net bilgi sağlayacaktır.

3. Vatandaşın Bürokratik Yükünün Azaltılması
Vatandaşların farklı kurumlardan aldığı bir çok kayıt hizmeti, bu sistemin hayata geçmesi ile tek bir yerden alınabilecek ve bürokratik işlemler azalacaktır.

4. Kamu hizmetlerinin Planlanması
Sistem ile en küçük yerleşim biriminde yaşayan nüfusun bile cinsiyet, yaş ve eğitim durumu her an bilinebilecek, bu sayede sağlık, eğitim, konut, ulaşım ve sosyal hizmetlerin planlanmasında güncel bilgiye sahip olunacaktır.

5. Zamanlı ve Güvenilir İstatistik Üretme
Yerleşim yeri bazında nüfusun büyüklüğü, yaş ve cinsiyet, doğum, ölüm, evlenme, boşanma, göç, okullaşma ve benzeri gibi nüfusun niteliklerine ilişkin temel istatistikler daha kısa zaman aralıklarında istatistik üretmeye imkan verecektir.

Yaptırımlar ve Yükümlülükler

Bu sistemin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi ve devam ettirilmesi için bir takım yaptırımlar ve tedbriler alınmıştır.

1. Vatandaşın Yükümlülükleri
Sistem kurulduktan sonra vatandaşlar, yerleşim yeri bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri 20 gün içerisinde muhtarlık, nüfus müdürlüğü veya diğer yetkili idareye bildirmekle yükümlüdürler.
Bu değişiklikleri zamanı içerisinde bildirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 500 YTL idari para cezası uygulanması kanun ile hükme bağlanmıştır.

2. Muhtarların Yükümlülükleri
Muhtarlar nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklileri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
Gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

3. Kurumlarının Yükümlülükleri
a) Yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları çalıştırdıkları kişi veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin nüfus bilgilerini,
b) Kolluk görevlileri; kimlik kontrolleri veya herhangi bir işlem nedeniyle kimliğini ispat edemeyenlerle, nüfusa kayıtlı olmadığını tespit ettiği kişileri,
c) Okul müdürleri; okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfusa kayıtlı olmayanları ve yakınlarını,
d) Kamu veya özel kurumlar iş verecekleri kişilerden nüfus cüzdanı istemekle, nüfusa kayıtlı olmayanları
o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

Bilgileri Word dosyası olarak indir

Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın 12.Aralık.2006 tarihinde ADNKS hakkındaki konuşması:

[flashvideo filename=/wp-content/flvids/RTE_ADNKS.flv /]

“TÜİK – Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” üzerine 37 yorum

 1. Çok güzel ve yararlı bir site fakat ufak eksiklikler var örneğin bir mahelleye bağlı tüm sokak isimleri çıkmıyor onlar tamamlandıktan sonra dahada kolay ve dahada yaralı olacağına inanıyorum. Başarılar.

 2. ben ortopedik özürlü bir vatandasım kaydımı neden telefon veya internetten yaptıramıyorum bir de ceza odemek zorunda kalıyorum lütfen yardım ediniz bizler cezayı hak etmiyoruz

 3. Sistem kurulduktan sonra vatandaşlar, yerleşim yeri bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri 20 gün içerisinde muhtarlık, nüfus müdürlüğü veya diğer yetkili idareye bildirmekle yükümlüymüş. Bu değişiklikleri zamanı içersinde bildirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 500 YTL idari para cezası uygulanması kanun ile hükme bağlanmış.

  Öncelikle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince muhtarlıklarda askıya çıkarılan ikamet adres bilgilerinizi muhtarlığa gitmeden de kendiniz ve birlikte yaşadığınız diğer hane fertleri için ADNKS İkamet Adres Kontrolü‘nden(İstanbul) ve İkamet Adres Kontrolü (Diğer İller) kontrol edin; yanlışlık veya düzeltme varsa karşınıza çıkan formu doldurarak ilgilileri bilgilendirebilirsiniz. Kaydınız gösterildiğinde verilen adres kodunuzu da bir yere not etmenizi öneririm…

 4. GO-Blog’un ne Türkiye İstatistik Kurumu, ne de devletin herhangi bir kuruluşu ile doğrudan, ya da dolaylı bir ilişkisi bulunmadığı için belirttiğiniz sorunu kendilerine doğrudan bilahere iletmeniz gerekecektir.

  GO-Blog sadece bilgi, haber ve fikir yazılarının anlatıldığı bir sitedir ve devletin hiç bir dairesinin bu siteden haberi olduğunu ve burada yazılan yazıları takip ettiğini sanmıyoruz.

  Dolayısıyla nüfus veya ikamet kaydınızın güncellenmemesi ile ilgili probleminizi bağlı bulunduğunuz muhtarlık aracılığı ile ya da TÜİK’in http://www.tuik.gov.tr adresindeki sitesine bizzat başvurarak yapmanızı tavsiye ediyorum.

 5. adrese kayıtlı nüfüs bilgillerini muhtarlara ne zaman gececek bunun için şifre almamız lazım bu şifreyi kimden alacagız bu konuda bütün muhtarları aydınlatmalısınız

 6. adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için muhtarlara internet şifresi verilip muhtarlar direkt olarak sisteme girip olmayanları kayıt yapsa vaya adres değişikliklerini güncellese daha iyi olmazmı

 7. ya bende anlamadım bu ne biçim iş sıfır hata ile sayımın yapıldığını söylüyorlar ama beni de saymadılar ne kadar saçma bi iş yaptılar….çevremde aynı şekilde sayılmayan çook kişi var ….sayımın yenilenmesi gerek ….,iddaa ediyorum 75 milyon çıkarız…

 8. kubrayı severek ölurum belki kubrayı canımdan cohk seviyom kubrayı canımdan cohk seviyom ve sevenlere dilerim sayın melek ve meltem ve buşra olarak onlara teşekkur ederim saygılarımla

 9. Daha önce van da ikamet ederken Temmuz 2006 da kaydımı İstanbul Zeytinburnuna aldırdım.Van da adres değişikliğini mutar ve Emniyete bildirdim.İstanbul Zeytinburnu na kaydımı Gökalp Mah. Muhtarlığına ve Emniyete bildirdiğim halde oy kullanacağım Seçim bölgesi Yine Van olarak gözüküyor.Bunu nasıl ne zaman düzeltebiliriz. İkametgahımız İstanbul Zeytinburnuikametgah adreslerimizin İnternette düzeltebileceğimiz ve güncel tutacağımız bir site ile olanak verilirse ,yoğunluktan iş yapamayan memurada yardım etmiş olacaz.Saygılarımla

 10. Daha önce van da ikamet ederken Temmuz 2006 da kaydımı İstanbul Zeytinburnuna aldırdım.Van da adres değişikliğini muhtar ve Emniyete bildirdim.İstanbul Zeytinburnu na kaydımı Gökalp Mah. Muhtarlığına ve Emniyete bildirdiğim halde oy kullanacağım Seçim bölgesi Yine Van olarak gözüküyor.Bunu nasıl ne zaman düzeltebiliriz. İkametgahımız İstanbul Zeytinburnu,ikametgah adreslerimizin İnternette düzeltebileceğimiz ve güncel tutacağımız bir site ile olanak verilirse ,yoğunluktan iş yapamayan memurada yardım etmiş olacaz.Saygılarımla

 11. Bugün ADKNS, muhtarlıktan ziyade İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aynı isimle açılmış bürolar tarafından düzenleniyor.

  Eğer adres kaydınızla ilgili bir sorun varsa önce bağlı olduğunuz ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmalısınız.

 12. Nüfus kayıt bilgilerime ulaşabilmek için TC numaramla birlikte, bir de ŞİFRE soruyor. Bu ne şifresidir ve nerden öğrenebilirim şifremi?? Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılar…

 13. vala denedim verdikleri tüm linkleri önce bi şifre belasıyla uğraştım sonra “ayse” hanımın önerisiyle seri numarasını denedim hatalı diyor defalarca denedim ben bişi yapamadım doğrusu.zaten vakit bulsam netten değilde bizzat gider yapardım ama vakit yok ne yapıcam şimdi ben yaa?

 14. 12.nisanda oglumu evlendirdim ama 1. ay öncesinden ev tutup elek.su.ve dogal gazı adına abone açtırdı dügün den 1.hafta sonra eşinin ve kendi nufusunu evlilik yaptıgı için yenilemek üzere nufusa gittiginde 322.tl ceza yamışlar.sordugumuzdaceanın 20.gün içinde nufusa gidilmediginden oldugunu ögrendik oysa ne bir uyarıne bir bilgi tarafımıza verilmeden yapılan bu ışlemi ve yapanları kınıyorum .çünki inanıyorumki hiç nufusa gimemiş birden fazla ikameti görünen nice insalar var.dogruyu yapmak la cezalanmış olmak zoruma gitti.cezasında degilim çünkü cezayı ödedik .ama bu bir ders oldu demekki çogunluga uymak gerekiyormuş kurallara ve kanunlara degıl her halde
  ….. bu yüzde derim ki insanları kanuni kabahatlerinden dolayı cezalandırmaktansa uyarmak….kanuni suçlarından dolayıda affetmek yerine cezalandırmak gerkmezmi*****

 15. çok güzel bir sistem kabul ediyoruz.ama bunu zaten üvey evlat olan nüfusculara niye yıkıldı.bana göre belediyelere veya emniyete verilmeleydi.yada verdin neden bu işi göz önüne alarak verkilmesi gereken ek zammı vermediniz.biraz nüfusculara kataküllü olmadımı.

 16. Nüfus Dairesi Başkanlığı memurları adına üzüldüm. Ancak biz sıradan vatandaşlar için oldukça pratik bir uygulama oldu. Tüik’e mi borçluyuz, emin değilim, ama çok teşekkürler.

 17. yaz sezonu nedeniyle köyde ,kış sezonunda ise köyde ikamet etmekteyim.her iki nufus idaresine gidip kayıt yaptırdım.nerede olduğum belli olsun diye;şehire döndüğümde kaydımın silinmiş olduğunu gördüm.2-3 adres değişikliğinde nasıl bir işlem yapılıyo..

 18. 17 SENEDİR K.ÇEKMEÇEDE ABİMLERİN YANINDA KALIYORUM. İKAMET ADRESİM K.ÇEKMEÇE.AMA YENİ SİSTEME GÖRE ŞİŞLİ AYAZAĞADA OTURUYORUM GÖRÜLÜYOR.NÜFÜSA GİTTİM,YANIŞLIĞI DÜZELTİLMESİNİ İSTEDİM.BENDEN KENDİ ADIMA FATURA İSTEDİLER.KENDİ ADIMA OLMADIĞINI BİLDİRDİM.BU SEFERDE EMLİYETE DİLEKÇE YAZIP TAKİKAT YAPTIRMALISINIZ DEDİLER. NÜFÜSTAKİ MEMURUN BANA SUÇLUYMUŞUM GİBİ TAVIR YAPIP DİK DİK KONUŞMASI MORALİMİ İYİ BOZDU.HATA YAPAN BİZ DEYİZ TUİK DİYİP İŞTEN SIYRILDI. PEKİ TUİKTEKİ KİŞİLER.SİZİN HATANIZIN ÇEFALETİNİ BEN NİYE ÇEKİYORUM.NİYE DOĞRU DÜRÜST İŞ YAPMAZSINIZ.HER DERDİM BİTTİ BİRDE BUNLA UĞRAŞIYORUM…YUKARIDAKİ MESAJLARDA İYİ YAPTINIZ TEŞEKKÜRLER DİYORLAR.BENDE AYNEN…………………………………………………………………..