gebelikte aşı

Domuz gribi aşısı gebeler için güvenli mi?

Domuz gribiSon zamanlarda yazılı ve görsel medyada, hamilelerin aşı olması gerektiğini ifade eden bir sürü şarlatan ortaya çıkmıştır. Kerameti kendinden menkul bu kişiler, hangi bilimsel çalışmalara dayanarak insan sağlığı üzerinde bu kadar desteksiz atma yetkisini kendilerinde bulmaktadırlar? Neye hizmet etmektedirler?

Gebelik esnasında kullanılabilecek ilaçları, Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA (Food and Drug Administration) kategorize etmiştir.

Buna göre 5 kategori vardır. (Kaynak: Türk Tabipler Birliği – Gebe Hastada İlaç Seçimi (PDF) (48 indirme)  )

A kategorisi ilaçlar: Gebelerde en güvenilir ilaçlardır. Kontrollü araştırmalarda bu ilaçların anne karnındaki bebeğe zararlı olduğu gösterilememiştir.

B kategorisi ilaçlar: Deney hayvanlarında sakatlık yapıcı etkisi araştırılmışsa da, gebe kadınlarda yeterli araştırma yapılmamıştır.

C kategorisi ilaçlar: Deney hayvanlarında sakatlık yapıcı etkisi olduğu ispatlanmıştır. Gebe kadınlarda yeterli araştırma yapılmamıştır.

D kategorisi ilaçlar: Bu kategorideki ilaçların anne karnındaki bebek üzerinde sakatlık yapıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

X kategorisi ilaçlar: Deney hayvanları ve gebelerdeki incelemeler, ilacın anne karnındaki bebek üzerinde sakatlık yapıcı etkisinin kesin olduğunu göstermiştir.

Gebelerin kullanabileceği ilaçlar hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için, binlerce gebe kadın üzerinde çalışma yapılması gerekir. Daha
sonra doğan bebeğin sağlıklı olup olmadığı değerlendirilir. Bu da yetmez, doğan çocukların onlarca yıl sureyle takip edilerek herhangi bir hastalık geliştirip geliştirmedikleri gözlenir.

  1. Bırakın binlerce gebeyi, acaba tek bir gebe kadın dahi kendisi ve karnında taşıdığı bebek üzerinde deney yapılmasını kabullenir?
  2. Bu aşılar 2009 Haziran ayından itibaren üretilmeye başlanmıştır. Dünya üzerinde henüz bu aşıları kullanıp da doğum yapan herhangi bir kadın yoktur.
  3. Bu çocuklar doğduktan sonra on yıllarca takip edilerek güvenli olup olmadıklarını incelemek gerektiğine göre ve henüz doğmuş tek bir bebek dahi olmadığına göre, güvenli olduğunu kim, nasıl iddia edebilir?

Ülkemize, yurt dışındaki 3 firmadan domuz gribi aşısı geliyor.

Novartis Firmasi – Focetria, Glaxo Smith Kline ve Sanofi firmalarından…

Bu 3 firmanın aşı tanıtımlarında, gebelikte kullanımının kesinlikle güvenli olduğunu gösteren tek bir satır bilgi yoktur.

Novartis web sitesinde – focetria aşısı hakkındaki sayfasını 2012 yılından sonra kaldırmış (!)

http://www.novartisvaccines.com/products-diseases/influenza-products/H1N1_information.shtml

Ancak Internet web arşivlerinden Focetria kullanım prospektüsünün PDF dosyası bulunabilmekteydi (indirmek için tıklayın) :

Yukarıdaki sayfalarda domuz gribi aşısının gebelikte kullanımının kesinlikle güvenli olduğunu yazan tek bir satıra rastlayamazsınız.

Ancak Novartis firmasının ürettiği domuz gribi aşısı hakkında, European Medicines Agency‘nin web sitesinde (http://www.emea.europa.eu/htms/aboutus/emeaoverview.htm) bazı bilgiler 2010’dan sonra kaldırılmadan önce mevcuttu.

Internet web arşivlerinden elde edilen 2010 öncesinde EMA web sitesinde yayınladıkları PDF dokümanlarını buradan indirebilirsiniz:

Pregnancy and lactation: There are currently no data available on the use of Focetria in pregnancy. Data from pregnant women vaccinated with different inactivated non-adjuvanted seasonal vaccines do not suggest malformations or fetal or neonatal toxicity.

Animal studies with Focetria do not indicate reproductive toxicity. Focetria may be used in lactating women.
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/spc/emea-spc-h385en.pdf  (removed from their web site after 2010)

Türkçe Tercümesi :

“Gebelik ve Emzirme Donemi”

“Şu anda Focetria’nin gebelikte kullanımı hakkında bilgi yoktur. Mevsimsel grip aşılarının gebelikte kullanımı halinde anne karnındaki bebek üzerinde zararlı olduğunu gösteren bir bilimsel çalışma yoktur. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar, üreme sağlığı üzerinde zararlı bir etki göstermemiştir. Emziren anneler, Focetria domuz gribi aşısı kullanabilirler.”

Görüldüğü gibi, gebelerde kullanımı hakkında ve bebek sağlığı hakkında hiçbir güvenilir bilgi yoktur.

Glaxo Smith Kline

Bu firmanın internetdeki web siteside hamileler üzerinde aşı güvenirliği hakkında tek satır bulamayacaksınız. Ancak bu sayfalarda, Centers for Disease Control and Prevention sayfalarına atıfta bulunulduğunu göreceksiniz.

Bakınız yönlendirildiğiniz bu sayfalarda neler yazıyor ?

Is the 2009 H1N1 flu vaccine safe for pregnant women?

Flu vaccines have not been shown to cause harm to a pregnant woman or her baby. The seasonal flu shot has been recommended for pregnant women for many years. The 2009 H1N1 flu vaccine will be made using the same processes as the seasonal flu vaccine. Studies that test the 2009 H1N1 flu vaccine in pregnant women began in September. More information is available at http://www3.niaid.nih.gov/news/QA/vteuH1N1qa.htm .

Türkçe Tercümesi

“2009 H1N1 domuz gribi aşısı gebeler için güvenli midir?”

“Grip aşılarının gebelere ve bebeklerine zararlı etkisi gösterilmemiştir. Mevsimsel grip aşıları gebelere yıllardan beri önerilmektedir. 2009 yılında üretilen H1N1 domuz gribi aşısı mevsimsel grip aşıları ile aynı yöntemle üretilmektedir. 2009 H1N1 domuz gribi aşısının gebeler ve bebeklere etkileri üzerindeki araştırmalara 2009 Eylül ayından itibaren başlanmıştır.”

Görüldüğü gibi, gebelerde kullanımı hakkındaki ve bebek sağlığı hakkındaki araştırmaların geçmişi sadece bir (1) aydır. Sadece bir aylık geçmişi olan bir aşının gebeler ve bebekleri için güvenilir olduğunu kim, nasıl iddia edebilir ?

Okumaya devam edelim …

What studies have been done on the 2009 H1N1 flu shots and have any been done in pregnant women?

Studies to test the 2009 H1N1 flu shots in healthy children and adults and pregnant women are being done now. These studies are being
conducted by the National İnstitute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). More information can be found at http://www3.niaid.nih.gov/news/QA/vteuH1N1qa.htm.

Türkçe Tercümesi

“2009 H1N1 aşısının gebeler üzerindeki etkilerini araştırmak için ne gibi çalışmalar yapılmıştır?”

“2009 H1N1 domuz gribi aşısının gebeler üzerindeki etkileri şu anda araştırılmaktadır.”

Medyada boy boy demeç verenler, hangi bilimsel çalışmalara dayanıyor şimdi anladınız mı?

Sanofi

Bu firmanın internet sayfasında da gebeler üzerinde aşı güvenirliği hakkında tek satir bulamayacaksınız. Yönlendirdiği sayfalarda da, bu
konuda tek satir bilgi yoktur: www.sanofipasteur.com

Prof Dr. Esat Orhon