E-Devlet

Türkiye Cumhuriyeti Internet’e açılmış çeşitli devlet dairelerinden e-hizmetler…

Bimer
BİMER

T.C. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ( kyk.gov.tr )

KYK – 2010-2011 öğretim yılı burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuru sonucu

Anadolu Üniversitesi – Açık Öğretim Fakültesi

İkamet & Nüfus Kayıt Bilgileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu

Gelir İdaresi Başkanlığı

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu & Bağkur www.ssk.gov.tr) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Güncellendi!

e-Konsolosluk Hizmetleri

 • E-Vergi Levhası
 • E-Beyanname
 • Btrans
 • Kurumlar Vergi Dairesi
 • Gelir Vergi Dairesi
 • Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
 • Gecikme Faizi Hesaplama
 • Gelir Vergisi Hesaplama
 • Trafik cezası Sorgulama
 • Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme
  Kredi kartı ile ödeme yapmadan önce ÖSYM

  PTT

  Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

  • E-Bordro– Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır.- Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir. – Ekrana gelen Bordroda; memurun unvanı, hizmet sınıfı, kadro bilgileri vb. özlük bilgilerinde hata söz konusu ise düzeltilmesi için öncelikle Tahakkuk Birimi (Daire mutemedi ) aracılığı ile muhasebe birimlerine (Mal Müdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğü) başvurulmalıdır. – Ekrana gelen bordrolar bilgilendirme amaçlıdır. – e bordro alımı ile ilgili sorunlar maasuygulama@muhasebat.gov.tr elektronik adresine bildirilmelidir.

  Milli Eğitim Bakanlığı – e Okul

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

  • Zamanaşımı Hesapları Önbildirim Sorgulama
   5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanarak, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince ilandan kaldırılmıştır.

“E-Devlet” üzerine 8 yorum

 1. Seçimle ilgili çalışmalarını tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK),
  teknolojinin de yardımıyla bu yıl ki seçimlerde, mükerrer oy, seçmen kaydırma gibi sorunların önüne geçmek amacıyla yeni bir sistem geliştirdi.

  Oluşturulan ”Bilgisayar Destekli Seçmen Kütüğü Sistemi (SEÇSİS)” ile Türkiye genelindeki 43 milyon seçmen bilgisayar ortamına kaydedildi.Seçmenler MERNİS ile eşleştirme sonucu TC kimlik numaralarına göre sisteme işlendi.

  Seçmen kimlik ve ikametgah bilgileri, TC kimlik numarası altında toplandı ve seçimle ilgili işlemler kimlik numarası esas alınarak yapıldı.

  Seçmen kayıtlarındaki düzeltmeler, yeni hazırlanan ”yeni kayıt ve değişiklik formu”na yazılacak. Son yerel seçimlerde veya daha sonra yapılan seçimlerde listelere yazılmayanlar, 1 Mart 2007 itibariyle 18 yaşını dolduranlar, başka listede yazılı olmasına karşın sürekli oturmak amacıyla listenin çıkarıldığı seçim bölgesine taşınanlar, TC kimlik numarası bulunmayanlar, bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar, askerlikten terhis olanlardan listelerde kaydı olmayanlar bu süre içinde muhtarlıklara başvuracak.Seçim döneminde, YSK’ca belirlenecek bir tarihte güncelleştirilme amacıyla listeler tekrar askıya çıkarılacak.

  TC KİMLİK NUMARASI

  TC kimlik numarası, seçmen kimlik ve ikametgah bilgileri toplanırken, seçmen kütüğüne ilk defa yazılmada ve değişiklik formu düzenlenirken gerekli olacak.

  Üzerinde TC kimlik numarası yazılı olsun veya olmasın nüfus cüzdanlarının yanı sıra pasaport, ehliyet gibi geçerli kimlik belgeleri de oy kullanırken ibraz edilebilecek.

  Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, muhtarlık, polis veya jandarma araştırması sonucunda o bölgede oturmadığı anlaşılan seçmenlerle MERNİS veri tabanında kayıtlı olmayan seçmenlerin kayıtları, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine dondurulacak.

  Kamu hizmetlerinden men edilenlerin durumları ve yasaklılık süreleri seçmen kaydına işlenecek.

  Özürlülerin daha rahat koşullarda oy kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla durumları seçmen listelerine not edilecek.

  Seçmen bilgileri, muhtarlıkların yanı sıra YSK’nın
  ”http://www.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgi.jsp” internet adresinden kontrol edilebilecek.

  Bu sayede, seçim döneminde hangi sandıkta ve hangi adreste oy verileceği ve kimlik bilgilerinin içeriği tespit edilebilecek.

  Herkesin tek kimlik numarası olduğu için mükerrer yazım yapılamayacak, böylece mükerrer oy kullanımının önüne geçilecek.

  Aksine bir karar alınmazsa 4 Kasımda yapılması öngörülen genel seçimlere ilişkin resmi seçim takvimi 20 Temmuzda başlayacak

 2. Geri bildirim: E-okul | GO-Blog

Sağlık, genel kültür, sanat, sinematografi, e-devlet, mizah – iyi yaşamaya dair ipuçları ve püf noktaları…